oferta - Geodezyjna Obsługa Inwestycji

a. Kompleksowa obsługa budownictwa:

Firma GeoStatik świadczy usługi z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji, a w szczególności inwestycji retencyjnych i hydrotechnicznych ale również kubaturowych, drogowych, mostowych oraz inwestycji związanych z budową sieci uzbrojenia terenu.

Zdobyte doświadczenie oraz sprzęt najwyższej klasy pozwala na realizację najbardziej wymagających zleceń, gdzie dokładność wyznaczenia punktu odgrywa najwyższą rolę. Dzięki programom geodezyjnym wspierających obliczenia inżynierskie, jesteśmy w stanie szybko opracować dane do wyniesienia w teren i ich wytyczenie.

W ramach geodezyjnej obsługi inwestycji firma zapewnia:

 • założenie, pomiar i ścisłe wyrównanie dwufunkcyjnej osnowy realizacyjnej,
 • założenie i pomiar reperów roboczych,
 • tyczenie osi konstrukcyjnych na każdym etapie prac, wraz z przenoszeniem ich na kolejne kondygnacje,
 • tyczenie innych elementów konstrukcyjnych wymaganych do prawidłowego wykonania danego elementu,
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu oraz zagospodarowania działki,
 • inwentaryzację kubatury mas ziemnych,
 • bieżącą inwentaryzacja kolejnych etapów prac,
 • bieżącą inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu,
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej

Zdobyte doświadczenie przy realizacji średnich oraz dużych inwestycji pozwala stawić czoło najtrudniejszym zadaniom, które zostaną wykonane z należytą starannością z zachowaniem wszelkich norm i wymagań dokładnościowych.

b. Pomiar kubatury mas ziemnych

Podczas realizacji prawie każdej inwestycji a głównie inwestycji ziemnych np. retencyjnych, inwentaryzacja stanu zerowego a następnie każdych etapów robót ziemnych, jest bardzo istotnym zadaniem. Otrzymane wyniki porównuje się do założeń projektowych w celu sprawdzenia ich poprawności i autentyczności.

Metoda obliczenia kubatury mas ziemnych stosowana przez firmę GeoStatik polega na porównaniu dwóch numerycznych modeli terenu. Pierwszy model jest podstawą odniesienia, czyli płaszczyzną do której jest porównany model nr 2 – hałda lub wykop. Taki sposób obliczeń znajduje zastosowanie przede wszystkim przy hałdach i wykopach nieregularnych, gdzie obliczenia z przekroi mogą dać błędne wyniki. Autentyczność otrzymanych wyników zależy głównie od pomiaru terenowego, ponieważ to na jego podstawie zostają zbudowane i wygenerowane modele 3D.

Oprócz doświadczenia przy pomiarach mas ziemnych związanych z obsługą inwestycji firma wykonuje pomiary hałd i zwałowisk technologicznych na terenie odkrywkowych zakładów górniczych, gdzie objętość inwentaryzowanych hałd wynosi nawet 120 000 m3.

c. Bieżąca kontrola budowy i montażu

Podczas trwania każdej inwestycji geodeci są zobligowani do wykonywania pomiarów kontrolnych przed, w trakcie i po montażu lub betonowaniu danych elementów konstrukcyjnych. Każde tego typu prace są umieszczane na szkicu dokumentacyjnym, który przekazywany jest kierownikowi budowy.

Firma GeoStatik wykona każde zlecone zadanie w tym zakresie, między innymi:

 • kontrolę pionowości szalunków przed, w trakcie i po betonowaniu,
 • kontrolę wysokościowa stropu przed i po betonowaniu,
 • pomiar pionowości ścian i słupów,
 • pomiar pionowości szybów windowych,
 • pomiar prostoliniowości wykonanego torowiska suwnicy wraz z geometrią mostu suwnicy oraz badanie skręceń kół suwnicy w halach i zakładach,
 • pozycjonowanie maszyn w halach przemysłowych,
 • pomiary kontrolne obiektów nietypowych i trudno dostępnych

referencje

Firma TYTAN Gruszka Kowalski Sp.J. miała przyjemność współpracować z Firmą GeoStatik Geodezyjna Obsługa Inwestycji Grzegorz Bocianowski podczas realizacji inwestycji retencyjnych oraz pomiarach kubatury mas ziemnych...

TYTAN Gruszka Kowalski Sp.J.

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych OSTROGA Lidia Bachor i Bartłomiej Ciechanowski miała przyjemność współpracować z Firmą GeoStatik Geodezyjna Obsługa Inwestycji Grzegorz Bocianowski przy realizacji inwestycji hydrotechnicznych oraz retencyjnych...

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych OSTROGA