oferta - Obsługa kopalni odkrywkowych

a. Wykonanie map syt-wys do celów górniczych

Zgodnie z Ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze Art. 116 ust.3. Dokumentację mierniczą może sporządzać geodeta posiadający uprawnienia z zakresu I „ geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

Firma GeoStatik świadczy usługi również w zakresie sporządzania opracowań kartograficznych odkrywkowych zakładów górniczych. Wykonywane przez nas opracowania spełniają wszystkie normy i przepisy prawa górniczego i geologicznego. Wykonujemy mapy w formie klasycznej czyli analogowej ale przede wszystkim, efektem finalnym jest mapa numeryczna w formacie dgn, dxf lub dwg. Mapy wykonywane są na licencjonowanych programach graficznych wspierających tworzenie opracowań kartograficznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prace terenowe wykonywane są poprzez stosowanie różnorodnych technologii, które są tak dobierane aby były wykonane szybko i dokładnie. Jesteśmy w stanie wykonać również pomiar batymetryczny wyrobiska zalanego wodą w celu wykonania map, przekroi lub obliczenia kubatury mas ziemnych.

b. Pomiary objętości hałd i zwałowisk

Metoda obliczenia kubatury mas ziemnych stosowana przez firmę GeoStatik polega na porównaniu dwóch numerycznych modeli terenu. Pierwszy model jest podstawą odniesienia, czyli płaszczyzną do której jest porównany model nr 2 – hałda lub wykop. Taki sposób obliczeń znajduje zastosowanie przede wszystkim przy hałdach i wykopach nieregularnych, gdzie obliczenia z przekroi mogą dać błędne wyniki. Autentyczność otrzymanych wyników zależy głównie od pomiaru terenowego, ponieważ to na jego podstawie zostają zbudowane i wygenerowane modele 3D.

INWENTARYZACJA:

 • hałd i zwałowisk technologicznych na terenach odkrywkowych zakładów górniczych
 • wyrobisk górniczych suchych oraz wypełnionych wodą – metoda pomiaru połączona z batymetrią
 • materiałów w ciągłej eksploatacji
 • stanu zerowego oraz obliczenie objętości do projektowanych modeli lub założeń projektowych

ZALETY POMIARU I METODY NMT

 • umiarkowany czas pracy terenowej – bardzo szybkie opracowanie danych i obliczenie objętości
 • dobór gęstości mierzonych pikiet w zależności od kształtu mierzonej bryły
 • wiarygodne odwzorowanie
 • dokładność pomiaru +/- 1cm
 • dokładność obliczenia objętości 1.5% - 2%
 • kontrola magazynowanych oraz sprzedawanych ilości materiałów

OPRACOWANIA WTÓRNE

 • wygenerowanie przekroi poprzecznych i podłużnych – płaszczyzna cięcia może być dowolnie zorientowana
 • profile
 • warstwice
 • mapy hipsometryczne lub batymetryczne
 • klasyczne mapy i szkice sytuacyjno- wysokościowe
c. Pomiary maszyn górniczych

Prace związane z pomiarami geometrii maszyn górniczych oraz osiowaniu lub pozycjonowaniu linii produkcyjnych wykonywane z użyciem sprzętu najwyższej klasy dokładnościowej, który w połączeniu z odpowiednio dobraną metodą oraz wiedzą, pozwoli uzyskać oczekiwany efekt klienta. Zaletą pomiaru i kontroli maszyn jest zwiększenie efektywności pracy, przedłużenie czasu pracy maszyny, oraz zmniejszenie czasu ich postoju. Firma GeoStatik wykona również prace nietypowe oraz pomiar maszyn o utrudnionym dostępie.

Dokumentem końcowym jest szczegółowy operat techniczny, w którym są wyszczególnione wszystkie dane pomiarowe, przedstawione w formie graficznej i tabelarycznej.

d. Tyczenia i pomiary powykonawcze

Firma GeoStatik wykonuje również prace związane z tyczeniem oraz inwentaryzacją wszystkich szczegółów terenowych objętych dokumentacją projektową lub górniczą takich jak:

 • wyznaczenie granic terenu górniczego,
 • wyznaczenie granic terenu eksploatacji górniczej, oraz inne elementy, które muszą być poprzedzone geodezyjnym tyczeniem w terenie,
 • wyznaczenie punktów wysokościowych o zadanym spadku i nachyleniu.

Wybór metody i sprzętu jest dobierany w zależności od charakteru danej pracy i założeń dokładnościowych.

referencje

Firma TYTAN Gruszka Kowalski Sp.J. miała przyjemność współpracować z Firmą GeoStatik Geodezyjna Obsługa Inwestycji Grzegorz Bocianowski podczas realizacji inwestycji retencyjnych oraz pomiarach kubatury mas ziemnych...

TYTAN Gruszka Kowalski Sp.J.

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych OSTROGA Lidia Bachor i Bartłomiej Ciechanowski miała przyjemność współpracować z Firmą GeoStatik Geodezyjna Obsługa Inwestycji Grzegorz Bocianowski przy realizacji inwestycji hydrotechnicznych oraz retencyjnych...

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych OSTROGA