oferta - Pomiary i mapy batymetryczne

Pomiary i mapy batymetryczne

Firma GeoStatik Geodezyjna Obsługa Inwestycji wprowadziła nową usługę do swojej oferty zarówno dla klientów biznesowych jak i indywidualnych. Dotyczy ona pomiarów batymetrycznych zbiorników wodnych, rzek i innych obiektów oraz sporządzania szeregu opracowań kartograficznych i graficznych.

Prace terenowe są wykonywane przy pomocy zintegrowanego systemu, składającego się z echosondy SATLAB SLD 200 oraz odbiornika GNSS RTN Ruide R90-T. Echosonda jest urządzeniem hydroakustycznym, jednowiązkowym o dokładności pomiaru głębokości +/- 1 cm oraz zasięgu do 100 m. Taki zestaw zamontowany na niewielkiej łodzi lub zdalnie sterowanej jednostce pływającej pozwala na szybkie i bardzo szczegółowe pomiary dna zbiorników wodnych lub rzek.

Otrzymane dane w postaci współrzędnych x,y,h lub x,y plus głębokość mierzona od lustra wody, pozwalają na opracowanie szczegółowych numerycznych modeli terenu, map batymetrycznych, map warstwicowych oraz profili podłużnych i poprzecznych danego zbiornika lub rzeki. Uzyskane dane z pomiaru batymetrycznego umożliwiają obliczenie np. objętości zamulenia zbiornika retencyjnego, określonej względem map pierwotnych danego akwenu lub ilości wyeksploatowanego złoża liczonej względem odwiertów geologicznych.

Przykładowe mapy i opracowania graficzne wykonane na podstawie pomiarów batymetrycznych.

Rys. 1 numeryczny model czaszy zbiornika Rys. 1 numeryczny model czaszy zbiornika

Rys. 1 numeryczny model czaszy zbiornika

Rys. 2 mapy batymetryczne Rys. 2 mapy batymetryczne
Rys. 2 mapy batymetryczne
Rys. 2 mapy batymetryczne

Rys. 2 mapy batymetryczne

Rys. 3 przekroje przez wyrobisko

Rys. 3 przekroje przez wyrobisko

referencje

Firma TYTAN Gruszka Kowalski Sp.J. miała przyjemność współpracować z Firmą GeoStatik Geodezyjna Obsługa Inwestycji Grzegorz Bocianowski podczas realizacji inwestycji retencyjnych oraz pomiarach kubatury mas ziemnych...

TYTAN Gruszka Kowalski Sp.J.

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych OSTROGA Lidia Bachor i Bartłomiej Ciechanowski miała przyjemność współpracować z Firmą GeoStatik Geodezyjna Obsługa Inwestycji Grzegorz Bocianowski przy realizacji inwestycji hydrotechnicznych oraz retencyjnych...

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych OSTROGA