Pomiary i mapy batymetryczne

Obsługa kopalni odkrywkowych

Materiały kartograficzne dla górnictwa odkrywkowego

Geodezyjna obsługa budowy hali przemysłowej w Ząbkowicach Śląskich

Geodezyjna obsługa budowy hali przemysłowej w Bardzie

Mapa do celów projektowych w Srebrnej Górze

Geodezyjna obsługa budowy mostu nad rz. Nysa Kłodzka, miejscowość Kamieniec Ząbkowicki

Geodezyjna obsługa budowy linii technologicznej wstępnego kruszenia, miejscowość Ogorzelec

Geodezyjna obsługa budowy zakładu przeróbczego, miejscowość Kamionna

Geodezyjna obsługa budowy zakładu przeróbczego, miejscowość Żelazna

Odbudowa Zbiornika p_pow. Nieszkowice, gmina Strzelin

Odbudowa Zbironika p_pow. Nieszków, gmina Ziębice

Pomiar maszyn górniczych

Regulacja Potoku Średnica, gmina Paczków

Remont Zbiornika retencyjno-przepływowego, Nowy Dwór

Tyczenia i mapy do celów projektowych

Rzeka Jaśnica, miejscowość Wojbórz

Mapa numeryczna, miejscowość Ziębice

Rzeka Padół, miejscowość Leśnica

Działamy na terenie

województwo dolnośląskie

województwo dolnośląskie

województwo opolskie

województwo opolskie

województwo śląskie

województwo śląskie

/

powiat kłodzki

/

powiat ząbkowicki

/

powiat strzeliński

/

powiat wrocławski